نرم افزار my QA

1-1: Your Global QA Platform: my QA پلتفرم my QA، یک پلتفرم یکتاست که تمام نرم افزای های تضمین کیفیت شما را (My QA Machine، My QA Patient، My QA Accept، My QA FastTrack، My QA Cockpit، My QA Cloud) از طریق یک پایگاه داده به هم متصل می کند. این پلتفرم از تمام نرم افزارهای شما پشتیبانی کرده و این قابلیت را به شما ارائه می کند تا در هر زمان و مکان و با یک نگاه بتوانید تمام اطلاعات نرم افزار های خود را استخراج نمائید.
توضیحات

2-1: My QA Patient

نرم افزار My QA Patient این قابلیت را به شما ارائه می کند تا بتوانید صحت اجرای برنامه درمان بیمار و همچنین توزیع دز دریافتی در بدن وی را با یکپارچه سازی جهانی توسط my QA Platform  ارزیابی کنید.

3-1: My QA Machine

این نرم افزار برای چک کردن صحت عملکرد دستگاه استفاده شده و Plug-in های مختلف را ارزیابی می کند:

  • Dosimetry Plug-In for my QA Machines
  • MLC QA Plug-In for my QA Machines
  • CBCT QA Plug-In for my QA Machines
  • Planar QA Plug-In for my QA Machines
  • VMAT & dynamic MLC QA Plug-In for my QA Machines

4-1: My QA Accept

نرم افزار My QA Accept برای استفاده از دستگاه water phantom،  به منظور راه اندازی و ارزیابی کنترل دستگاه شتاب دهنده به صورت دوره ای، استفاده می شود. به کمک این نرم افزار می توانید سرعت و قابلیت اطمینان فعالیت خود را به صورت قابل توجهی افزایش دهید.

5-1: My QA Cockpit

نرم افزار My QA Cockpit این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید تمام اطلاعات به دست آمده پیشین خود را در بخش های My QA Patient، My QA Machine و My QA Accept را به طور خلاصه بازبینی کنید.

6-1: My QA Cloud

نرم افزار My QA Cloud این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد تا اطلاعات به دست آمده خود را با اطلاعات تمامی افرادی که از نرم افزارهای IBA در سراسر دنیا استفاده می کنند، به اشتراک گذاشته و از تجربیات دیگر افراد دنیا هم استفاده کنید.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا نظرات خود را برای ما ارسال کنید تماس با ما دریافت کاتالوگ
ارسال نظر
اگر این محصول را استفاده کرده اید نظر خود را درباره آن در این قسمت برای ما بنویسید