کنترل کیفی دستگاه شتاب دهنده

بخش پنجم: کنترل کیفی دستگاه شتاب دهنده 1-5: StarTrack* Detector دستگاه StarTrack یک مجموعه آشکار کننده ی دو بعدی است که دارای 453 چمبر در ناحیه فعال Cm2 27 ×27 می باشد. این دستگاه برای اندازه گیری پارمترهای مهم کنترل کیفی در یکبار اندازه گیری، مورد استفاده قرار می گیرد.
توضیحات

2-5: StarTrack* Gantry Holder

برای نگهداشتن StarTrack* بر روی گنتری، دو نوع نگهدارنده تعبیه شده است که یکی پایه ای و دیگری پیشرفته است.

3-5: X-LITE Test Plate

دستگاه X-LITE، یک دستگاه سریع و دقیق برای کنترل کیفی هم ترازی میدان نور است که در آن فیلم و سخت افزارهای اضافی به کار برده نشده است.

4-5: StarTrack* Energy Verification Plates

این صفحات مخصوص، برای تعیین کیفیت ثبات انرژی در پرتوهای x-ray و الکترون به کار می رود. طراحی جدید در این صفحات به شما این امکان را می دهد تا به صورت همزمان ثبت انرژی را در هر دو پروفایل اولیه و مورب، تعیین کنید. 

5-5: Phantoms for QA

فانتوم های کنترل کیفی مطابق با IEC/TR 60977  و  DIN 6847-5 بوده و قابل انطباق برای تضمین کیفیت رادیوتراپی و CT می باشد. فانتوم های مکعبی، دیسکی و استوانه ای، فانتوهای ایده آل برای کنترل کیفی در رادیوتراپی می باشد.

6-5: CT & RTPS QA Phantom

با استفاده از فانتوم های دایره شکلCT  و  RTPS می توانید کالیبراسیون و تاییده TPS را انجام دهید. این فانتوم های شامل یک فانتوم مکعب شکل برای سر و گردن و همچنین کاربردهای استریوتاکتیک (مانند فانتوم های IMRT) و 4 پوسته ی آداپتور RW3 می باشد که برای ارتقاء فانتوم مکعب شکل به شکل دایره ای مورد استفاده قرار می گیرد. 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا نظرات خود را برای ما ارسال کنید تماس با ما دریافت کاتالوگ
ارسال نظر
اگر این محصول را استفاده کرده اید نظر خود را درباره آن در این قسمت برای ما بنویسید