گارانتی و خدمات پس از فروش احضار پرستار

توضیحات
سامانه هوشمند احضار پرستار آرنیکا با گارانتی شرکت آرنیکا تجارت دانش روز ارائه می گردد.

خدمات پس از فروش

  • بازدید کارشناسان قبل از نصب و راه اندازی سامانه
  • خدمات پس از فروش و بازدید دوره ای در زمان گارانتی
  • عقد قرار داد نگهداری سامانه و سرویس بعد از دوره گارانتی بنا به درخواست بیمارستان
  • تعمیر تجهیزات ارسالی به واحد فنی شرکت آرنیکا تجارت دانش روز
  • ارائه نقشه های کابل کشی جهت سامانه احضار پرستار بیمارستان

آموزش بهره برداری سامانه

  • آموزش رایگان کاربری سامانه به بهره بردار
  • آموزش کادر فنی به درخواست بیمارستان برای رفع سریع عیب سامانه

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا نظرات خود را برای ما ارسال کنید تماس با ما دریافت کاتالوگ
ارسال نظر
اگر این محصول را استفاده کرده اید نظر خود را درباره آن در این قسمت برای ما بنویسید