مشخصات فنی سامانه احضار پرستار

توضیحات

شماتیک یک بخش بستری نمونه و کابل کشی مربوط به سیستم احضار پرستار آرنیکا

مشخصات فنی دستگاه

220-240VAC:Supply voltage
50Hz:Supply frequency
16mA:Current Consumption
5-45:Operating Temperature
90%:Relative Humidity
5V DC & 9V DC:Operating Voltage

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا نظرات خود را برای ما ارسال کنید تماس با ما دریافت کاتالوگ
ارسال نظر
اگر این محصول را استفاده کرده اید نظر خود را درباره آن در این قسمت برای ما بنویسید