ویدئوهای احضار پرستار

توضیحات

ویدئو معرفی سامانه احضار پرستار

ویدیو پنل یکپارچه احضار پرستار

ویدیو AGC احضار پرستار

ویدیو ویژگی های سانترال سیستم احضار پرستار

ویدیو زیر بالشتی سیستم احضار پرستار

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا نظرات خود را برای ما ارسال کنید تماس با ما دریافت کاتالوگ
ارسال نظر
اگر این محصول را استفاده کرده اید نظر خود را درباره آن در این قسمت برای ما بنویسید