دتکتور

Detectors for Relative and Absolute Dosimetry

IBA Dosimetry offers a full range of ionization chambers and pSi semiconductor detectors for various 2D and 3D water phantom systems and solid phantoms. All detectors are from our in-house production and have been extensively tested to meet the highest criteria in radiotherapy dosimetry.

توضیحات

Detectors for Relative and Absolute Dosimetry

IBA Dosimetry offers a full range of ionization chambers and pSi semiconductor detectors for various 2D and 3D water phantom systems and solid phantoms. All detectors are from our in-house production and have been extensively tested to meet the highest criteria in radiotherapy dosimetry.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا نظرات خود را برای ما ارسال کنید تماس با ما دریافت کاتالوگ
ارسال نظر
اگر این محصول را استفاده کرده اید نظر خود را درباره آن در این قسمت برای ما بنویسید